BCP là gì?

Hình thành tháng 10.2018, Business Chatting Program (BCP) là một chương trình trao đổi cơ hội làm ăn B2B giữa các doanh nghiệp nghiêm túc Việt - Nhật và mở rộng ra khu vực Châu Á.

Cơ hội làm ăn bao gồm: các nhu cầu mua, bán nguồn nguyên vật liệu; hàng hoá - dịch vụ; trang thiết bị, nhân lực gia công,… đến các đối tác đầu tư, phân phối, liên kết mở rộng thị trường từng địa phương

Đến nay, chương trình hình thành được cộng đồng hơn 1700 doanh nghiệp tham gia với hơn 1500 cuộc trao đổi giữa 2 bên.

※ Đăng ký gói trả phí theo năm

※ Tất cả giá hiển thị không bao gồm thuế.

※ Giá chỉ áp dụng cho doanh nghiệp đã đăng ký giấy phép hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam

BẢNG GIÁ

ĐĂNG KÝ NGAY

DỊCH VỤ CỘNG THÊM 
(Tính phí theo nhu cầu)

Đăng tải Intro Video (DN cung cấp)

Thiết kế hồ sơ đa ngôn ngữ chuyên nghiệp

Soạn thảo/Dịch thuật hồ sơ với 5 ngôn ngữ

2,500,000 

vnd/bộ

Chứng nhận hồ sơ pháp lý

2,000,000 

vnd/năm

Trao đổi thông dịch viên (online/offline)

Bot dịch tự động

Biên dịch viên

Thông dịch viên

1,000,000

300,000

500,000

vnd/bot

vnd/30 phút

vnd/30 phút

Combo 3 Slot Matching

1,500,000 

vnd/năm

TÀI KHOẢN CHATWORK
FREE PLAN (7 NHÓM)

Cập nhập hồ sơ doanh nghiệp trên
Website của BCP

MARKETING B2B

Thông báo tin nhu cầu doanh nghiệp trên
cộng đồng doanh nghiệp Việt - Nhật - Đài

Mỗi nhu cầu 1 lần

Nhận demand mới nhất

Trong nhóm cộng đồng BCP , mỗi ngày

KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

2 Slot Matching

(không cam kết)

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

NHU CẦU HỢP TÁC

Tiếng Bản ngữ, Tiếng Anh

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

Tiếng Bản ngữ

Cập nhật tài liệu hồ sơ
thông qua Điều phối viên BCP

BCP STARTER

MIỄN PHÍ

KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

15 Slot Matching 

Hướng dẫn làm việc hiệu quả với doanh nghiệp Nhật Bản

Tham dự sự kiện kết nối offline
(do BCP và đối tác tổ chức)

Trong nhóm riêng, trước khi
công khai demand

Ưu tiên nhận demand mong muốn

(không cam kết)

MARKETING B2B

Gửi nhu cầu trực tiếp đến từng đối tác tiềm năng

Mỗi nhu cầu 3 lần

Thông báo nhu cầu doanh nghiệp trên cộng đồng
doanh nghiệp Việt - Nhật - Đài

1 tài khoản Chatwork Business

TÀI KHOẢN CHATWORK
BUSINESS PLAN (GÓI THƯƠNG MẠI)

BCP PREMIUM

vnd/năm

MATCHING ASSISTANT

9,000,000

Chứng nhận hồ sơ doanh nghiệp pháp lý

Đề xuất kết nối bởi Điều phối viên BCP

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

 NHU CẦU HỢP TÁC

Nhật, Việt, Anh, Đài

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

Nhật, Việt, Anh, Đài

VIDEO doanh nghiệp trên Website BCP (DN cung cấp)
LEFT INTRO BANNER (DN cung cấp)

Cập nhật hồ sơ Website thông qua Điều phối viên

Bot dịch tự động

4 nhóm chat

DỊCH VỤ CỘNG THÊM
(Tính phí theo nhu cầu)

Combo 3 Slot Matching

1,500,000 

vnd/năm

NÂNG CẤP

Trao đổi thông dịch viên (online/offline)

Bot dịch tự động

Biên dịch viên

Thông dịch viên

1,000,000

300,000

500,000

vnd/bot

vnd/30 phút

vnd/30 phút

Quảng bá trên các phương tiện
truyền thông của cộng đồng BCP

Gửi nhu cầu trực tiếp đến từng đối tác tiềm năng

Không giới hạn cho mỗi nhu cầu

Thông báo nhu cầu doanh nghiệp trên cộng đồng
doanh nghiệp Việt - Nhật - Đài

MARKETING B2B

TÀI KHOẢN CHATWORK
BUSINESS PLAN (GÓI THƯƠNG MẠI)

10 tài khoản Chatwork Business

BCP ELITE

49,000,000

vnd/năm

NÂNG CẤP

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

NHU CẦU HỢP TÁC

Nhật, Việt, Anh, Đài, Thái 

Cập nhập hồ sơ Website thông qua Điều phối viên

Đề xuất kết nối bởi Điều phối viên BCP

Chứng nhận hồ sơ doanh nghiệp pháp lý

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

Nhật, Việt, Anh, Đài, Thái 

Bot dịch tự động

Không giới hạn

KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

Tham dự sự kiện kết nối offline
(do BCP và đối tác tổ chức)

Hướng dẫn làm việc hiệu quả với
doanh nghiệp Nhật Bản

Không giới hạn Slot Matching

Trong nhóm riêng, trước khi
công khai demand

Ưu tiên nhận demand mong muốn

Cam kết

Ít nhất 5 đối tác /năm đến không giới hạn

VIDEO doanh nghiệp trên Website BCP (DN cung cấp)
LEFT INTRO BANNER (BCP hỗ trợ)

PURCHASING ASSISTANT

Copy right © 2021 BCP. All Rights Reserved.

Terms and Conditions

GỬI

Tầng 7, Tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh.

+84767673182

Business Chat VN - JP ビジネスチャット

Hoàn thành Phiếu đăng ký này có nghĩa là bạn đã đồng ý và sẽ tuân thủ các điều khoản và chính sách của Chương trình Business Chatting Program.
https://bcp.vn/vi/terms-conditions/