※ Các giá trên đã bao gồm thuế.
※ Giá chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp đã đăng ký giấy phép kinh doanh tại Việt Nam.
※ Hợp đồng hằng năm.

GỬI

Hoàn thành Phiếu đăng ký này có nghĩa là bạn đã đồng ý và sẽ tuân thủ các điều khoản và chính sách của Nền tảng Business Connect Platform.
https://bcp.vn/vi/terms-conditions/

Tầng 5, Tòa nhà Charmington La Pointe,
181 Cao Thắng, phường 12, quận 10, TP.HCM, Việt Nam

+84767673182

Business Connect Platform VN - JP ビジネスチャット

Copy right © 2021 BCP. All Rights Reserved.

Terms and Conditions

NÂNG CẤP

GÓI TRẢ PHÍ PREMIUM

vnd/năm

9,900,000

24 lượt kết nối B2B
Một điều phối viên hỗ trợ
Hồ sơ doanh nghiệp 5 ngôn ngữ
(Việt Nam, Anh, Nhật, Thái Lan, Đài Loan)
Gói xác minh doanh nghiệp tăng mức tin cậy

Banner hồ sơ doanh nghiệp trên Web

NÂNG CẤP

Không giới hạn lượt kết nối B2B
Một điều phối viên hỗ trợ 24/7
Hồ sơ doanh nghiệp 5 ngôn ngữ
(V
iệt Nam, Anh, Nhật, Thái Lan, Đài Loan) 
Gói xác minh doanh nghiệp tăng mức tin cậy

Banner hồ sơ doanh nghiệp trên Web

49,000,000

vnd/năm

GÓI TRẢ PHÍ ELITE

CÁC GÓI TRẢ PHÍ

GÓI MỘT LƯỢT KẾT NỐI

vnd/lượt

250,000

MUA SLOT

1 lượt kết nối B2B
Hồ sơ doanh nghiệp tiếng Việt

Banner hồ sơ doanh nghiệp trên Web