BCP là gì?

Hình thành tháng 10.2018, Business Connect Platform (BCP) là nền tảng trao đổi cơ hội làm ăn B2B giữa các doanh nghiệp nghiêm túc Việt - Nhật và mở rộng ra khu vực châu Á.

Cơ hội làm ăn bao gồm: các nhu cầu mua, bán nguồn nguyên vật liệu; hàng hoá - dịch vụ; trang thiết bị, nhân lực gia công,… đến các đối tác đầu tư, phân phối, liên kết mở rộng thị trường từng địa phương

Đến nay, chương trình hình thành được cộng đồng hơn 1700 doanh nghiệp tham gia với hơn 1500 cuộc trao đổi giữa 2 bên.

DỊCH VỤ CƠ BẢN
(Tính theo mỗi nhu cầu)

Hồ sơ doanh nghiệp đa ngôn ngữ

vnd/năm

2,700,000

Chứng nhận hồ sơ doanh nghiệp pháp lý

vnd/năm

2,160,000

Combo 3 Slot Matching

1,620,000

 vnd/năm

Dịch vụ dịch thuật

vnd/bot

vnd/30p

1,080,000

540,000

Bot dịch

Thông dịch viên

※ Các giá trên đã bao gồm thuế.
※ Giá chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp đã đăng ký giấy phép kinh doanh tại Việt Nam.
※ Hợp đồng hằng năm.

BẢNG GIÁ

NÂNG CẤP

1 tài khoản Chatwork Business
(Không giới hạn nhóm chat)

TÀI KHOẢN CHATWORK
BUSINESS PLAN (GÓI THƯƠNG MẠI)

Chứng nhận hồ sơ doanh nghiệp pháp lý

Đề xuất kết nối bởi Điều phối viên BCP

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

 NHU CẦU HỢP TÁC

Nhật, Việt, Anh, Đài

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

Nhật, Việt, Anh, Đài

VIDEO doanh nghiệp trên Website BCP (DN cung cấp)
LEFT INTRO BANNER (BCP hỗ trợ)

Cập nhật hồ sơ Website thông qua Điều phối viên

Bot dịch tự động

4 nhóm chat

BCP PREMIUM

vnd/năm

MATCHING ASSISTANT

9,900,000

10 Matching cơ bản + 5 Matching ưu tiên

KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

15 Slot Matching 

Hướng dẫn làm việc hiệu quả với doanh nghiệp Nhật Bản

Tham dự sự kiện kết nối offline
(do BCP và đối tác tổ chức)

Trong nhóm riêng, trước khi
công khai demand

Ưu tiên nhận demand mong muốn

(không cam kết)

MARKETING B2B

Ưu tiên nhận/gửi nhu cầu đến đối tác tiềm năng.

Cập nhập nhu cầu kinh doanh trên các kênh truyền thông

Cơ hội tiếp cận với hơn 3000 B2B leads doanh nghiệp Việt - Nhật - Asia

BCP STARTER

MIỄN PHÍ

Nhận demand mới nhất

Trong nhóm cộng đồng BCP , mỗi ngày

KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

1 Slot Matching

(không cam kết)

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

NHU CẦU HỢP TÁC

Tiếng Bản ngữ, Tiếng Anh

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

Tiếng Bản ngữ

Cập nhật tài liệu hồ sơ
thông qua Điều phối viên BCP

ĐĂNG KÝ NGAY

TÀI KHOẢN CHATWORK
FREE PLAN (7 NHÓM)

Cập nhập hồ sơ doanh nghiệp trên
Website của BCP

MARKETING B2B

Thông báo tin nhu cầu doanh nghiệp trên
cộng đồng doanh nghiệp Việt - Nhật - Đài

Mỗi nhu cầu 1 lần

BCP ELITE

49,000,000

vnd/năm

VIDEO doanh nghiệp trên Website BCP (DN cung cấp)
LEFT INTRO BANNER (BCP hỗ trợ)

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

NHU CẦU HỢP TÁC

Nhật, Việt, Anh, Đài, Thái 

Cập nhập hồ sơ Website thông qua Điều phối viên

Đề xuất kết nối bởi Điều phối viên BCP

Chứng nhận hồ sơ doanh nghiệp pháp lý

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

Nhật, Việt, Anh, Đài, Thái 

Bot dịch tự động

Không giới hạn

Cập nhập hồ sơ doanh nghiệp trên website của BCP 

Gửi nhu cầu trực tiếp đến từng đối tác tiềm năng

Không giới hạn cho mỗi nhu cầu

Thông báo nhu cầu doanh nghiệp trên cộng đồng
doanh nghiệp Việt - Nhật - Đài

MARKETING B2B

Gói Marketing thuê ngoài trị giá 30 triệu đồng

KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

Không giới hạn Slot Matching

Tham dự sự kiện kết nối offline
(do BCP và đối tác tổ chức)

Hướng dẫn làm việc hiệu quả với
doanh nghiệp Nhật Bản

Trong nhóm riêng, trước khi
công khai demand

Ưu tiên nhận demand mong muốn

NÂNG CẤP

TÀI KHOẢN CHATWORK
BUSINESS PLAN (GÓI THƯƠNG MẠI)

1 tài khoản Chatwork Business
(Không giới hạn nhóm chat)

GỬI

Hoàn thành Phiếu đăng ký này có nghĩa là bạn đã đồng ý và sẽ tuân thủ các điều khoản và chính sách của Nền tảng Business Connect Platform.
https://bcp.vn/vi/terms-conditions/

Tầng 7, Tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh.

+84767673182

Business Connect Platform VN - JP ビジネスチャット

Copy right © 2021 BCP. All Rights Reserved.

Terms and Conditions